Google+

ADATVÉDELeM

A DietOn® csapata tisztában van azzal, hogy látogatóink adatainak védelme mennyire fontos. Felhasználóink minden adatát –az egészségügyi adatokra különös tekintettel- bizalmas módon kezeljük! Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati feltételeket és adatkezelési alapelveket, hogy többet megtudjon az on-line adatgyűjtésről, használatról, védelemről és megosztásról.

Köszönjük!

Használati feltételek és alapelvek 

A dieton.hu és a mydieton.com linkeken keresztül elérhető DietOn® Portált a MindOn Solutions Kft. üzemelteti. Látogatóink, tartalmat számítógépre, egyéb digitális berendezésre letöltő felhasználóink a használattal egyidejűleg elfogadják az alábbi használati feltételeket és alapelveket.

 • A DietOn® név és logó bejegyzett védjegy, írásban nem engedélyezett használata, illetve tartalmainak másolása jogi következményeket von maga után!
 • A MindOn SolutionsTM védjegynek minősül!
 • A honlap tartalmai szerzői jogi védelem alatt állnak, bármilyen felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötöttek!
 • A DietOn® Portál egészségfelvilágosító és kereskedelmi tevékenységet folytat.
 • A honlapon megjelenő tartalmak tájékoztató, felvilágosító jellegűek, nem minősülnek orvosi szaktanácsadásnak.
 • A szerkesztő a legnagyobb gondossággal jár el minden tartalom és hír szerkesztésekor, de nem garantálja a pontosságukat.
 • A honlap tartalmát a szerkesztőség részben, vagy egészében bármikor megváltoztathatja.
 • A honlap linkjein keresztül harmadik fél oldalán elérhető tartalmakért a honlapot és szerkesztőit semmilyen felelősség nem terheli!
 • A DietOn® Portál üzemeltetője kizárja polgári jogi felelősségét mindazon közvetlen, vagy közvetetett kárért, amely az oldalon közölt tartalom következtében esetlegesen keletkezett. 

A felhasználók nem tehetnek közzé olyan információt, mely más személyiségi-, vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát (szerzői jog, iparjogvédelmi, különösen védjegyhez fűződő jogok) sérti, illetve bármely más módon jogsértő lehet! A DietOn® Portál közösségi oldalain megjelenő alábbi tartalmak jogsértőnek minősülnek:

 • hatályos jogszabályokba ütköznek,
 • személyiségi jogokat sértenek,
 • alpáriak, vagy fenyegetőek,
 • a dialógus folyamatát megakasztják, zavarják, vagy öncélúan támadó jellegűek,
 • a fent leírt tevékenységek bármelyikét folytató honlap linkjét tartalmazzák.

A felhasználó által közzétett tartalmakat az üzemeltető nem köteles vizsgálni más jogsértésének szempontjából, azonban amennyiben az üzemeltető észleli, vagy harmadik személytől érkező jelzés során tudomására jut, hogy bármely felhasználó jogellenes tartalmat tett közzé, úgy az haladéktalanul moderálásra, vagy törlésre kerül. 

E-mailben megküldött felszólítás után törölhető az a felhasználó, aki felhasználói névként:

 • más jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet,
 • obszcén, vagy trágár kifejezést, 
 • rasszista-, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását sértő vagy gyalázó kifejezést, 
 • emberiség-ellenes ideológiákra, vagy azokkal kapcsolatos intézmények vagy személyek, illetve terroristák, terrorszervezetek neveit, elnevezéseit, vagy rövidítéseit, rájuk utaló nevet, kifejezést, vagy rövidítést -,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést,
 • már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító nevet-, illetve
 • az Üzemeltető jogos érdekeit, vagy jó hírnévhez fűződő jogait sértő nevet, vagy elnevezést használ.

Az üzemeltetést technikai értelemben zavaró tevékenységek (például törölt bejegyzések visszamásolása, törölt regisztráció utáni újraregisztrálás, stb.) szintén megszüntetésre kerülnek! Információ eltávolításából, illetve felhasználó hozzáférésének korlátozásából származó kárért az üzemeltető nem felel!

A felhasználó köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy az üzemeltetőt ne érje érdeksérelem!

Felhasználó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa közzétett információ miatt harmadik személy az üzemeltető felé igényt jelent be, úgy az általa okozott kárért helytáll, minden támogatást megad az üzemeltető részére a követeléssel szembeni védekezéséhez, továbbá a közzétett információkkal kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni az üzemeltetőt.

Az üzemeltető a jelen alapelveket a honlap működtetése folyamán bármikor előzetes értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztathatja. 

ADATKEZELÉS

A DietOn® Portál adatkezelése megfelel az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak. Alapját a

 • 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • 2011. évi CXII. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról),
 • 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról),
 • 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet),
 • 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről),
 • 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól), és a 
 • 1998. évi XIX. törvény (a büntetőeljárásról) képezik.

A web oldalon a felhasználók által közzétett saját tartalmakkal kapcsolatban (például fórum bejegyzések, stb.) felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a MindOn Solutions Kft. részére a dieton.hu és a mydieton.com linkeken keresztül elérhető DietOn® Portálra feltöltött, vagy azon keresztül küldött, illetve továbbított információkat, anyagokat és leveleket, illetve a weboldalon publikált bármely anyagot megillető teljes és korlátlan felhasználási jog a MindOn Solutions Kft-t illeti meg. Ezen tartalmakat a MindOn Solutions Kft. bármilyen célra és bármilyen módon felhasználhatja, ideértve a reprodukálást, a továbbítást, bármilyen formában történő publikálást és a nyilvánossághoz való közvetítést is. 

Felhasználó a használattal egyidejűleg elfogadja a DietOn® Portál mindenkor hatályos adatkezelési rendelkezéseit, alapelveit és használati feltételeit.

Adatvédelmi nyilatkozat

A DietOn® Portált a dieton.hu és a mydieton.com linkeken keresztül érheti el. Weboldalainkat személyes adatok megadása nélkül is látogathatja, de egyes funkciók használata regisztrációhoz kötött. Személyes adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtünk és tárolunk, ha azokat a regisztráció során űrlapokon keresztül, vagy e-mailben megosztja velünk. A gyűjtött adatokat csak a kért termékek vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása érdekében használjuk fel, vagy olyan célból, amelyhez hozzájárulását adta, kivéve ha arról jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.

Az Ön által a DietOn® Portálnak, illetve üzemeltetőjének átadott személyes adatai kizárólag a jelzett célra használhatóak fel, tehát hogy a DietOn® termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban felvegyünk Önnel a kapcsolatot. A DietOn® Portál és alkalmazás a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását azon adatokra korlátozza, amelyre a felhasználás célját illetően feltétlenül szükség van.

Hozzájárulás adatgyűjtéséhez és feldolgozáshoz

Visszatérő felhasználóként jogos igénye, hogy adatait mentsük, és ne kelljen minden látogatáskor ismételten begépelnie például a számításokhoz használt adatokat, úgy mint életkor, testsúly, stb. Ezent funkciók használatának előfeltétele a regisztráció. Amennyiben Ön felhasználói fiók létrehozása és/vagy szolgáltatás igénybe vételének céljával regisztrál weboldalunkon, arra kérjük, hogy adja meg személyes adatait, melyek megosztásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait tároljuk és feldolgozzuk. Személyes adatait csak az Ön által kért szolgáltatás biztosításának ideje alatt őrizzük meg és csak abban az esetben, ha Ön erre engedélyt adott -kivéve ha jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek (például függőben lévő jogvitával kapcsolatban).

A felhasználó az DietOn® Portálon történő regisztrációval, illetve hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • kapcsolattartás,
 • hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
 • közvetlen üzletszerzés,
 • piackutatás.

A regisztráció során - vagy azt követően bármikor -, kérjük jelezze, milyen típusú adatkezeléshez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatainak az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • tájékoztató információk küldése elektronikus-, vagy postai úton,
 • e-mail címre, mobiltelefonra elektronikus reklámok, illetve tájékoztatók eljuttatása,
 • név és lakcímadatait, illetve telefonos elérhetőségét piackutatás, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljából szerződött partnereinknek átadjuk.